Домаќинска Куќа
 
     
Љубителите на македонската кујна и на автентична околина треба секако да го посетат ресторанот наречен Домакинска куќа каде се приготвуваат традиционални јадења.